We leven in een wereld waar de toegangsdrempel tot afleiding en entertainment erg klein is. Iedereen bezit een telefoon, ontvangt hierop meldingen en kan binnen een paar minuten met de wereld verbonden zijn. Tijdens het bidden moeten wij ons echter volledig kunnen concentreren op God. Dat kan als lastig worden ervaren, omdat de wereld om ons heen verder gaat. Aangezien bidden een belangrijk onderdeel is van het christelijk leven, behandelen we in deze Khorhurd-editie drie manieren om tijdens het bidden gefocust te blijven op het gebed.

  1. Maak er een gewoonte van om iets op te offeren voor het gebed. In 1 Petrus 4:7 staat “Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden.” In de Bijbel staat dat we tijdens het gebed nuchter en bezonnen moeten zijn; we moeten beseffen hoe serieus en belangrijk het is om in contact te komen met de Heer. Als je snel afgeleid raakt in gebed, begin dan een zoektocht naar de bron van die afleiding. Hoe ontstaat die afleiding en waarom belemmert het jouw gebed? Wanneer die afleiding bestaat uit meldingen van je telefoon, maak dan een offer door je telefoon voor tien minuten uit te zetten. Dat is geen groot offer, maar het kan jouw band met God wel bevorderen. Dit betekent niet dat je alle afleiding permanent uit je leven moet verwijderen, aangezien het het doel is om de balans te vinden van wereldlijke dingen die invloed hebben op het christelijk leven.
  2. Maak er een gewoonte van om in afzondering te bidden. In Mattheüs 14:23 staat: “En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen.” In de Bijbel staat dat Jezus Christus zich afzonderde van de menigte en in eenzaamheid ging bidden tot de Vader. Wij christenen kunnen hiervan leren om hetzelfde te doen. Het kan gebeuren dat je je niet kan concentreren op het gebed, omdat je omgeving te chaotisch en rumoerig is. Het kan dan helpen om je af te zonderen van de menigte. Dit betekent niet dat je alleen in een stille kamer kan bieden, zo is het ook mogelijk om het gebed voort te zetten tijdens een wandeling.3.
  3. Maak er een gewoonte van om korte gebeden te doen. In Prediker 5:1 staat “Wees niet te snel met uw mond, en laat uw hart zich niet haasten een woord te uiten voor het aangezicht van God. Want God is in de hemel en u bent op de aarde.” Dit betekent dat gebeden niet uren hoeven te duren. Ook korte gebeden met de juiste focus zijn even belangrijk als langere gebeden. Laat de korte gebeden niet minder belangrijk of slordig verlopen. Een oprecht gebed van drie woorden kan dus net zoveel kracht hebben als een langer gebed. Denk aan de gebeden: “God, help mij” of “Heer, vergeef mij”. Wanneer er veel afleidingen zijn in je omgeving, maar je wilt toch een krachtig gebed doen, kun je een paar seconden ruimte maken voor een gebed.