In de Armeens Apostolische kerk is ‘Surb Tsnund’ (letterlijk: Heilige Geboorte) het feest

van de geboorte van Christus in Bethlehem en de doop van Christus door Johannes de

Doper in de Jordaanrivier. Dit wordt jaarlijks op 6 januari gevierd.

De reden waarom de Armeens Apostolische kerk kerst op 6 januari viert is omdat tot de

vierde eeuw de geboorte van Christus door alle christelijke kerken op 6 januari werd

gevierd.

 

Tot de vierde eeuw vierden alle christelijke kerken de geboorte van Christus op 6 januari.

Twee van de evangeliën in de Bijbel vermelden de geboorte van Christus, maar geven

geen details over de datum. De exacte datum is dus nooit historisch vastgesteld noch

opgenomen in de Evangeliën.

De mensen in West-Europa vierden op 25 december de geboorte van de zon. Toen het

christendom zich daar uitbreide besloot de Roomse kerk de eerste kerstdag te

verplaatsen naar 25 december, zodat de mensen niet meer de geboorte van de zon

vierden, maar de geboorte van Christus. Vervolgens wezen zij 6 januari aan als het feest

van de Driekoningen. De Armeens Apostolische kerk bleef echter trouw aan de traditie van de kerstviering op 6 januari.

Vroeger werd 50 dagen voorafgaand aan 6 januari gevast. Tegenwoordig wordt dit de eerste en laatste week van deze vastenperiode gevast. Deze periode is om ons geestelijk voor te bereiden op de geboorte van onze Heer Jezus Christus.

 

Op 6 januari begroeten wij elkaar met:

Groet:

Krisdos dznav yev haydnetsav (Jezus is geboren en geopenbaard)

Antwoord:

Orhnyal eh haydnutyune krisdosi (Gezegend is de openbaring van Christus)