De Heilige Drie-eenheid, een fenomeen die onze hersenen niet kunnen bevatten. De Heilige Drie-eenheid heeft betrekking op God. De Orthodoxe kerk gelooft in één God. Deze God is één Wezen, maar bestaat uit drie Persoonlijkheden. Deze drie persoonlijkheden zijn de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze drie persoonlijkheden zijn gelijke wezens, dus geen één is hoger of machtiger dan de ander.

Een gelijkenis hiervan is het volgende:

Als je een boom ziet, zeg je dat dit een boom is. Maar zodra je beter gaat kijken naar de boom zie je eigenlijk dat de boom uit drie onderdelen bestaat, namelijk de wortels, de stam en de takken. De wortels geven leven aan de boom. De stam verplaatst het naar de takken en daardoor kunnen de takken leven en blaadjes maken. Ze zijn één als een boom, maar bestaan toch uit drie.

In deze gelijkenis is de boom God. De wortels, stam en takken; de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

De Vader

De Vader wordt vaak beschreven in de Bijbel als Heer of God. In de oude testament wordt het bijvoorbeeld beschreven in Deuteronomium 32:6: ‘6… Is hij niet uw vader, uw schepper? Hij heeft u gemaakt, hij riep u tot leven.’

In de Nieuwe Testament staat bijvoorbeeld in Johannes 8:41 dat de Vader God is: ‘41… We hebben maar één Vader: God.’

De Zoon

Ook de zoon is in de oude testament beschreven als God. In Jesaja 9:5 staat: 5Er is een ​kind​ geboren, we hebben weer een ​Koning. Hij zal over ons regeren. En zo zullen de mensen hem noemen: Wijze Bestuurder, Sterke God, Vader voor Altijd, Koning​ van de ​Vrede.

In de nieuwe testament staat het op meerdere plekken. Er worden een paar uitgelicht.

Johannes 1:1 staat namelijk: ‘1In het begin was het Woord, het Woord het was bij God en het Woord was God.’ Dus Woord is God, maar wie is het Woord dan? Deze vraag wordt later in het hoofdstuk uitgelegd: ‘14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van ​goedheid​ en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.’ (Johannes, 1:14). Dus het Woord is naar de aarde gekomen en heeft onder ons geleefd. Dit is een directe referentie naar Jezus Christus.

Ook in Johannes 10:30 zegt Christus het duidelijk: ‘30De Vader en Ik zijn één.’

In Johannes 14:8 vraagt Filippus aan Jezus of Hij de Vader aan hem kan laten zien. Jezus antwoord hierop: ‘9Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, ​Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?’ (Johannes 14:9).

De Heilige Geest

De Heilige Geest wordt vaak als de Geest van God of de Geest van de waarheid beschreven in de Bijbel.

Een voorbeeld uit de oude testament staat in Genesis 1:2: ‘2De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.’

In de Nieuwe Testament wordt het niet direct gezegd in Handelingen 5:3-4:

3Maar ​Petrus​ zei: ‘Ananias, waarom heb je je door ​Satan​ laten misleiden en heb je de ​heilige​ Geest​ bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? 4Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.’ Hier zegt Petrus dat zij de Heilige Geest heeft bedrogen, dus ook God.

In Genesis geeft God al dat Hij al meerder vormen heeft. In Genesis 1:26 staat namelijk:  ‘26God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken.’ Hier gebruikt God meervoud, in ons evenbeeld. Hier praat Hij tegen de verschillende persoonlijkheden.