In Armeense huishoudens zijn wij bekend met de termen vrijgevigheid en gastvrijheid. Voor onze gasten vullen wij de tafels met heerlijke maaltijden, totdat het tafelkleed nog nauwelijks te zien is. Er is genoeg voor iedereen en de gasten kunnen daarom genieten van de tijd samen. Uiteindelijk is dit ook wat een goede gastheer wilt voor zijn gasten. Dit beeld wordt ook in de Bijbel gegeven. De schepping is de uitdrukking van Gods liefde. Hij is de gastheer en de mensen zijn Zijn gasten. In Genesis lezen we dat God de Hof van Eden voorziet van bomen en vruchten, en Adam en Eva niets tekort laat komen. De Bijbel leert ons dat ook wij vrijgevig moeten zijn en Zijn goedheid moeten verspreiden. Helaas ervaren we in deze wereld ook veel schaarste en strijd in plaats van overvloed. We leren dat Jezus ook in deze wereld is opgegroeid, maar toch leerde Hij ons dat we moeten kijken naar de vogels die geen voedsel verzamelen omdat God hen van voedsel voorziet. Jezus leerde de discipelen dat de schaarste niet te wijten is aan een gebrek aan middelen. Het probleem ligt in ons denken dat God niet te vertrouwen is en we tekort zullen schieten. Omdat we geneigd zijn om vanuit schaarste te denken, kunnen we ons gedrag rechtvaardigen door voor te dringen en eerst voor onszelf te zorgen. Dit gedrag leidt vervolgens tot jaloezie, woede, geweld en zelfs oorlog. Hierdoor lijkt het alsof we leven in een wereld waarin niets genoeg is, omdat onze hebzucht de overhand heeft.

De grootste vrijgevigheid van God lezen we in de Bijbel: God geeft Zichzelf. Jezus Zijn dood was de ultieme uitdrukking van Gods vrijgevige liefde. Gods liefde kan dood in leven veranderen en schaarste in overvloed. De apostel Paulus zegt in 2 Korinthe 8:9, “Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.” God is in de vorm van Jezus Christus gekomen om ons te leren over het hebben van vertrouwen in Gods vrijgevigheid. We lezen in de evangeliën dat Jezus leeft vanuit de overtuiging dat er overvloed is en dat onze gastheer betrouwbaar is. Zijn denkwijze van overvloed en vertrouwen in God stelde Hem in staat om in vrijgevigheid te leven. Een bekend Bijbelverhaal over Gods vrijgevigheid staat in Mattheüs 14 en Markus 8, waarin het verhaal van de wonderbare spijziging staat. In dit verhaal voorziet Jezus een heel dorp aan voedsel. In Markus 8:4-9 lezen we het volgende: “En Zijn discipelen antwoordden Hem: Waar haalt iemand hier in deze afgelegen plaats zoveel broden vandaan, dat hij deze mensen kan verzadigen? En Hij vroeg hun: Hoeveel broden hebt u? En zij zeiden: Zeven. En Hij gebood de menigte op de grond te gaan zitten. En Hij nam de zeven broden en nadat Hij gedankt had, brak Hij ze en gaf ze aan Zijn discipelen om ze voor hun voor te zetten; en zij zetten ze de menigte voor. En zij hadden enkele visjes; en toen Hij ze gezegend had, zei Hij dat zij ook die moesten voorzetten. En zij aten en werden verzadigd. En zij raapten het overschot van de stukken

broden op, zeven manden. Het waren ongeveer vierduizend, die gegeten hadden; en Hij stuurde hen weg.” Door dit verhaal leren we dat er écht genoeg is voor iedereen, omdat God ons zal voorzien van alle benodigdheden. Zelfs als dat op het eerste gezicht niet zo lijkt.

Wanneer je vertrouwt op Gods vrijgevigheid en gelooft dat er genoeg is, zal je overal mogelijkheden beginnen in te zien om vrijgevig te zijn met je tijd, geld en aandacht. We vertrouwen op God als onze vrijgevige gastheer.