De Armeens Apostolische kerk kent veel heiligen. Maar Waarom heeft de kerk heiligen? Welke heiligen zijn er? In deze hoofdstukken worden heiligen besproken aan de hand van drie vragen:
Wat is het leven van de heilige?

Waarom is hij/zij heilig verklaard?

Wat voor boodschap kunnen wij meenemen in ons leven?

In de Armeense kerk zien wij veel heiligen. Maar wie zijn deze mensen? Waarom zijn deze mensen heilig verklaard? Waarom verklaard de kerk iemand Heilig? Wat voor waarde heeft dit voor ons?

In de Armeens Apostolische kerk zien wij veel Heiligen. Dit zijn mensen die Heilig zijn verklaard door de kerk. Maar wie zijn deze mensen? Waarom zijn deze mensen heiligverklaard? Waarom verklaart de kerk iemand Heilig? Wat voor waarde heeft dit voor ons? In Dit hoofdstuk wordt er antwoord gegeven op deze vragen.

Om te beginnen is het van belang om te weten wat het doel is van de kerk. Het doel is om heiligen voort te brengen. Wij moeten zo groeien in ons geestelijk leven, dat wij heilig worden. De kerk helpt ons hierbij. Door een voorbeeld te hebben, kan de kerk laten zien waarnaar wij moeten leven. De kerk heiligt namelijk niemand, maar verklaart iemand heilig.De kerk erkent de heiligheid van diegenen. Door dit te doen, zorgt zij ervoor dat de mensen

weten waarnaar het volk moet leven.

Heiligverklaring betekent het erkennen, accepteren en verklaren van de geestelijke daden.

Deze geestelijke daden kunnen de volgende dingen zijn:

  1. Diegenen die een heilig leven hebben geleid.

  2. Diegenen die gemarteld zijn door hun geloof.

  3. Diegenen die uitzonderlijke prekers waren van het Woord van God.

  4. Diegenen waarbij gedurende hun leven of na hun dood, wonderen hebben plaatsgevonden.

In de komende delen van dit hoofdstuk worden verschillende heiligen

besproken. Bij elk heilige worden de volgende vragen beantwoord:

  1. Wat is het leven van de heilige?

  2. Waarom is hij/zij heiligverklaard?

  3. Wat voor boodschap kunnen wij meenemen in ons leven?

De eerste heilige die wordt besproken in dit hoofdstuk is de heilige Maria, de moeder van Jezus. De Moeder van God werd als een gezegend en bijzonder kind geboren.

Wat is het leven van de heilige?

De eerste heilige die wordt besproken in dit hoofdstuk is de heilige Maria, de moeder van Jezus. De Moeder van God werd als een gezegend en bijzonder kind geboren.  Haar ouders Joachim en Anna waren afstammelingen van Koning David, de profeet, die ook de psalmen heeft geschreven, uit het Koninklijke huis van Juda.

Joachim en Anna konden geen kinderen krijgen, maar God had het plan om hen dit gezegende kind te geven en na heel veel gebeden kregen ze een dochter, Maria.

Toen Maria drie jaar oud was, brachten haar ouders haar naar de tempel om daar verder op te groeien, gewijd aan God.

De Engel Gabriel wordt door God naar een jong meisje dat Maria heet, gestuurd om haar te vertellen, dat ze genade gevonden heeft bij God en dat ze een Kind zal krijgen wat ze Jezus moet noemen. Zij vraagt aan de Engel hoe dat mogelijk is omdat ze niet getrouwd is ze was toen wel verloofd met Jozef . De Engel zegt haar dat de Heilige Geest over haar zal komen en dat haar Kind de Zoon van God genoemd zal worden.

Waarom is zij heilig verklaard?

Allereerst omdat God haar heeft gekozen voor een belangrijke rol in Zijn plan. God laat de volheid van zijn godheid in Maria de menselijke gestalte aannemen. We eren Maria ook vanwege haar totale en gelovige antwoord op Gods roepstem, haar antwoord op Gods uitnodiging om de moeder van de Verlosser te worden. Door middel van haar Vrucht, Jezus Christus, vinden wij onze verlossing en het eeuwige leven.

Wat voor boodschap kunnen wij meenemen in ons leven?

Maria heft Jezus in haar lichaam gebaard. Hiervoor moest zij voorbereid worden. Dit werd gedaan door haar ouders om haar aan God te geven in de tempel toen zij drie jaar oud was. Zo moeten wij ook onszelf voorbereiden om Jezus Christus in ons te laten groeien. God zit in elk persoon. Wij moeten ons leven zo leven, dat wij het waardig worden om God in ons te hebben en Jezus Christus figuurlijk in ons kunnen baren. Ook nemen wij het Lichaam en Bloed van Christus in ons tijdens het Heilige Communie op de zondagen. Hiervoor moeten wij net als Maria ons voorbereiden.

Overigens moeten wij het woord van God accepteren en gehoorzamen, zoals Maria dat deed toen engel Gabriël naar haar toekwam om te kondigen dat zij zwanger zou worden en Maria dit accepteerde.

De tweede heiligen die wordt besproken in dit hoofdstuk zijn Apostelen Thaddeus en Bartholomeus, de eerste verlichters van Armenië.

Waarom zijn zij heilig verklaard? 

De heiligen Thaddeus en Bartholomeus, twee van de twaalf apostelen, waren de eerste evangeliepredikers van Armenië. Zij werden daar gemarteld door hun geloof.  Ze gaven de Armeense kerk haar apostolische identiteit en verdienden de titel: ‘Eerste verlichters van Armenië’.

Wat is het leven van de heilige? 

Bartholomeus Nathanaël, was de zoon van Talmai en woonde in Kana (in Galilea).

Bartholomeus was rond 66 na Christus in Armenië aangekomen. Hij werd gemarteld in Hadamakert, ten zuidoosten van Lake Van.

Thaddeus, zoon van Alpheus woonde ook in Galilea. Thaddeus kwam rond 43 na christus naar Armenië om het christendom te prediken. Hij werd gemarteld in het zuidoosten van Armenië. Zijn tombe ligt in het Armeense klooster van St. Thaddeus (Iran), waar een kapel werd gebouwd in de derde eeuw.

Wat voor boodschap kunnen wij meenemen in ons leven? 

Na de kruisiging van Jezus zijn de apostelen het christendom gaan preken in velen landen, ondanks het feit dat ze ook achtervolgd en vermoord zouden kunnen worden door mensen die tegen de christendom waren. Dat wilt zeggen dat ze niet angstig waren en toch nog door zijn gaan preken omdat ze wisten dat God met hun was en dat ze niet bang hoefden te zijn.

De heilige die wordt besproken in dit hoofdstuk is Sint Gregorius de Verlichter, de tweede verlichter van Armenië.

Wat is het leven van Sint-Gregorius?

Sint-Gregorius is en Armeense heilige, geboren omstreeks 257 en was de zoon van Prins Anag de verlichter en de patroonheilige van de Armeens-Apostolische Kerk.

Prins Anag had rond 240 na Chr. de opdracht had  gekregen om koning Khosrov II van Armenië te vermoorden. Met behulp van zijn broer slaagde hij daarin. De broers werden daarom door het Armeense leger gedood, samen met hun families . Slechts twee kinderen overleefden de slachtpartij: Gregorius en zijn broer. Hun christelijke verzorgster Sophia nam de jongens mee naar Caesaria in Cappadocië. Daar werd Gregorius gedoopt en als christen opgevoed.

Toen Gregorius oud genoeg werd, trouwde hij met een christelijk meisje genaamd Mariam, de dochter van David. Drie jaar na de geboorte van hun zoon Aristakes scheidde het paar zodat Gregorius een monastiek leven kon leiden.

Na de scheiding van Mariam trekt hij naar Groot Armenië en begon daar aan zijn prediking. Er waren in zijn tijd al christelijke gemeentes dankzij de apostelen Thaddeus en Bartholomeus, maar het geloof was ondergronds. Koning Tiridates III, de zoon van de vermoorde koning Khosrov, was een trouw bondgenoot van de Romeinse keizer en in het Romeinse Rijk werd het christendom vervolgd. Zonder dat de koning wist dat hij de zoon van de moordenaar van koning Khosrov was, werkte Gregorius als secretaris voor Tiridates. Toen Gregorius weigerde mee te doen aan de verering van de godin Anahit, werd hij gevangen genomen. Hij werd door Tiridates ondervraagd en Gregorius gaf toe dat hij christen was. Daarom werd Gregorius gemarteld, maar hij volhardde in zijn geloof. Tiridates gaf uiteindelijk het bevel om hem in Khor Virab (Armeens voor “diepe put”) te gooien.

Dertien jaar werd Gregorius in die put gevangen gehouden. Gregorius overleefde deze marteling dankzij een vrouw die hem brood en water gaf. Als straf voor zijn wreed gedrag werd Tiridates heel erg ziek.Ondertussen ziet de zus van koning Tiridates in een droom dat alleen, de voor dood geachte Gregorius, haar broer kan genezen. Wanneer de naasten van de koning naar Khor Virap gaan vinden ze Gregorius levend. Gregorius doopt en geneest Tiridates, die het christendom als staatsgodsdienst verklaart.

Waarom is Sint-Gregorius heilig verklaard?

Als eerst doordat sint-Gregorius het monastiek leven heeft geleid voor en na gegooid te zijn in de put, vervolgens is hij gevangen gehouden in de put voor 12 jaar en deze marteling heeft overleefd ondanks hij heel weinig eten en drinken had.

Hij heeft met een wonder de koning Tiridates genezen, gedoopt en uiteindelijk heeft het land de christendom als zijn staatsgodsdienst genomen door zijn prediking en wat tot heden het geloof is van het land.

Wat voor boodschap kunnen wij meenemen in ons leven?

Gregorius werd heel lang gemarteld door de koning Tiridates, maar alsnog heeft hij hem genezen en vergeven en bleef hij geloven in God na alles wat hij heeft meegemaakt.

Ook wij maken moeilijkheden mee, maar het geloven in God zal ons alleen maar sterker maken. Hij zal er altijd voor ons zijn en door de moeilijkheden ons helpen en redden.

De heilige die wordt besproken in dit hoofdstuk is Surp Sarkis.

Wat is het leven van Surp Sarkis ?

Surp Sarkis, afkomstig uit een stad in de vlakten van Cappadocië, was een dappere, trouwe en christelijke soldaat in het leger van de christelijke keizer Constantijn. Maar toen Julianus de keizer werd, in 361 na Christus en begon met het vervolgen van christenen, vluchtte Surp Sarkis met zijn zoon Mardiros door een bevel van een goddelijke openbaring, naar Armenië onder bescherming van koning Tiran.

Uit vrees dat ze achtervolgt zouden worden, werd Surp Sarkis met zijn zoon naar Perzië gestuurd om daar Shapuh (de elfde koning van het Sasanian rijk) te gaan dienen. Shapuh verwelkomde Surp Sarkis en benoemde hem tot bevelhebber van het leger. Het woord van zijn prediking bereikte het Perzische koninklijke paleis. Hier hebben ze dus veel bekeerlingen tot het Christendom gewonnen.

Maar al snel kwamen de religieuze leiders in Perzië achter dat Surp Sarkis christen was en probeerden hem en zijn zoon te dwingen hun goden te aanbidden. Toen zij dat weigerden  heeft Shapuh de zoon van Surp Sarkis voor zijn ogen vermoord en vervolgens hem gevangen gehouden en later onthoofd.

Waarom is Surp Sarkis heilig verklaard?

Allereerst is Surp Sarkis is heilig verklaard omdat hij een heilig leven heeft geleid, de leger tot het christendom heeft laten bekeren en omdat hij is gemarteld door zijn geloof.

Wat voor boodschap kunnen wij meenemen in ons leven?

Surp Sarkis is vaak in gevaar geweest en achtervolgd door zijn geloof, ondanks dat heeft hij zijn geloof nooit ontkend. De boodschap hiervan is dat wij ons altijd aan ons geloof moeten vasthouden, wat er ook gebeurt. Wij moeten nooit ontkennen dat wij christenen zijn en in God en Jezus geloven.

Wat is het leven van de veertig martelaren van Sebaste ?

In 320 stierf een groep van veertig romeinse christelijke soldaten op bevel van keizer Licinius Licinianus de marteldood in Sebaste (Armenië). De martelaren werden gedwongen om naakt over een bevroren meer te marcheren nadat zij geweigerd hadden hun geloof af te zweren. Op de oevers van het meer bevonden zich warme baden en warm eten voor degenen die bereid waren het christendom af te zweren.

Slechts één soldaat had opgegeven omdat hij de kou niet langer kon verdragen. Op dat moment zag een van de bewakers een bovennatuurlijk licht over de achtergebleven 39 schijnen, hij verklaarde zich christen en trok zijn kleren uit en voegde zich bij hen en hun aantal kwam weer op 40.

Nadat ze de nacht naakt op het bevroren meer hadden doorgebracht, stierven ze in de ochtend.

Waarom zijn de veertig martelaren heilig verklaard?

De veertig martelaren zijn heilig verklaard omdat ze hun geloof niet hebben afgezweerd en daarvoor zijn gemarteld, het water was ijskoud en ze hadden de keuze om hun geloof af te zweren of het warme water in te gaan, toch hebben ze gekozen om dood te gaan dan hun geloof op te geven.

Wat voor boodschap kunnen wij meenemen in ons leven?

Dat we ons geloof niet zomaar moeten opgeven, en dat als we getest worden, onze God en geloof niet moeten ontkennen. Laten we niet vergeten dat onze heere Jezus voor ons heeft geleden en is gekruist voor onze zonden en om ons te redden.

Wat is het leven van Johannes de doper?

Johannes de doper was een Joodse profeet geboren ergens in Judea in de buurt van jeruzalem. Hij heeft ook de here Jezus Christus gedoopt vandaar ook de benaming Hovannes ‘mkrtich’ wat doper betekent in het Armeens.

Ondertussen heerste Herodes Antipas, zoon van Herodes de Grote, over de streken Galilea en Perea als een viervorst van het Romeinse Rijk. Hij liet zich scheiden van zijn eerste vrouw om te kunnen trouwen met Herodias, de vrouw van zijn broer. Johannes berispte Antipas vaak in zijn prediken, omdat het tegen Gods wet was om met de vrouw van zijn broer een relatie te hebben. Antipas werd bang, gezien het feit dat Johannes veel volgelingen had en dus een opstand zou kunnen oproepen.

Antipas besloot Johannes in de cel te gooien, maar niet te vermoorden. Echter toen de dochter van Herodias een dans voor Antipas opvoerde voor zijn verjaardag, beloofde hij haar iets te geven. Herodias beval haar dochter om te vragen om Johannes’ hoofd op een schotel, uit wraak voor zijn prediken tegen haar relatie met Antipas. Antipas voelde zich verplicht haar wens te vervullen en onthoofde Johannes.

Waarom is Johannes de doper heilig verklaard?

Allereerst omdat Johannes de doper Jezus heeft gedoopt, wat heel bijzonder is, terwijl hij zelf had gezegd dat de Here jezus hem had moeten dopen. Ten tweede is hij eerst gevangen genomen en vervolgens onthoofd, omdat hij tegen de relatie van Antipas en Herodias was aangezien de huwelijk tegen Gods wet was.

Wat voor boodschap kunnen we meenemen in ons leven?

Ondanks het feit dat Johannes de doper wist dat hij in gevaar zou zijn omdat hij tegen de relatie van de koning was, bleef hij hun waarschuwen dat het tegen Gods wet is en was dus daarvoor niet bang. Ook predikte hij de komst van Jezus zonder enig twijfels. Dit zouden wij ook moeten doen. De mensen waarschuwen voor wat zij fout doen. Daarnaast moeten wij de tweede komst van Jezus moeten verkondigen zonder enig twijfels.

Wat is het leven van Surp Hripsime?

Hripsime was een van de 37 christelijke vrijwilligers die woonde met de grootvader van Gayane tijdens het bewind van de Diocletianus-keizer (284-305) in de heuvels van Rome. Ze behoorde tot een gemeenschap van maagden in Rome. Ze was bekend erom buitengewoon mooi te zijn en dat trok de aandacht van Diocletianus wie een romeinse keizer was. Om zijn vooruitgang te vermijden, vluchtte zij samen met haar gemeenschap de stad uit eerst naar Alexandrië alvorens zich te vestigen in Vagharshapat.

Hripsime werd in Armenië opnieuw opgemerkt vanwege haar schoonheid, dit keer door koning Tiridates III, die haar vervolgde. Nadat ze voor hem was gebracht, weigerde ze om met hem te trouwen en werd gestraft door levend te worden geroosterd. Gayane werd vervolgens ter dood gebracht door de soldaten van Tiridates, evenals alle leden van haar gemeenschap behalve Nune.

Waarom is Surp Hripsime heilig verklaard?

Surp Hripsime is heilig verklaard omdat zij ten eerste werd vervolgd door haar geloof, vervolgens weigerde om te trouwen met koning Tiridates omdat zij getrouwd was met Jezus en de kerk waardoor zij uiteindelijk gemarteld en vermoord werd.

Wat voor boodschap kunnen wij meenemen in ons leven?

Dat wij als gelovige christenen niet moeten verleid of misleid worden door andere en ons geloof daardoor opgeven, maar moeten juist de weg van Jezus volgen en sterk zijn in ons geloof.

Wat is het verhaal van de Profeet Elia?

Elia was een van de eerste profeten van het Oude Testament. Daar wordt hij beschreven in een serie wonderverhalen. Hij was afkomstig uit het plaatsje Tisbe en wordt beschouwd als één van de grootste profeten uit de Joodse traditie.

In de tijd van Elia heerste koning Achab over Israël. De vrouw van Achab, Izebel, vereerde de afgod Baäl, en daar protesteerde Elia herhaaldelijk tegen. Met hulp van God versloeg Elia op de berg Karmel de aanhangers van Baäl. Hierdoor moest Elia vluchten voor Izabel die wraak zou willen nemen op hem. God droeg hem op Achab en Izebel te doden, omdat ze zich een wijngaard hadden toegeëigend door de eigenaar te vermoorden. Niet lang daarop overleden de twee.

Elia zelf ging niet dood maar vertrok naar de hemel. Hij liep met zijn opvolger Elisa naar de Jordaan en deed het water scheiden. Er verscheen een vurige wagen waarmee de profeet naar de hemel werd gebracht. Zijn mantel viel daarbij van zijn schouders en werd opgeraapt door Elisa.

Waarom is de profeet Elia heilig verklaard?

Elia is heilig verklaard omdat er gedurende zijn leven wonderen zijn plaatsgevonden, hij was voornamelijk een wonderdoener en een profeet. Verder heeft hij Israël gered van heidenen en afgoden.

Wat voor boodschap kunnen wij meenemen in ons leven?

Voor Elia was Gods wil het allerbelangrijkste. Wanneer we bidden, is het goed om in gedachte te houden dat ongeacht wat wij vragen overeenkomstig Gods wil, hij ons hoort” (1 Joh. 5:14). Als we willen dat onze gebeden aanvaardbaar zijn, moeten we dus weten wat Gods wil is.

Wat is het leven van Mesrop Mashtots?

Mesrop Mashtots was een Armeense monnik die tussen 361 en 440 na Christus leefde. Hij heeft zijn gehele leven in een klooster geleefd in armoede. Daar heeft hij nachten lang de Heilige Schriften bestudeerd.

Hij predikte de Evangeliën aan de mensen rondom het gebied Goghtn dichtbij de rivier Araxes. Het was erg lastig om het Armeense volk te instrueren, omdat er geen Armeense schrift was. Mashtots probeerde dit in het Griekse, Perzische en Syrische alfabet te doen, maar er waren klanken in de Armeense taal die niet overeenkwamen met deze talen.

De oplossing voor dit probleem was een Armeense schrift maken. Dit heeft hij gerealiseerd, in samenwerking met de patriarch in die tijd Sahak Partev en de Armeense koning Vramshapouh, in het jaar 405. Dit was tevens ook het begin van de Armeense literatuur.

Waarom is Mesrop Mashtots Heilig verklaard? 

De Bijbel en instructies van de Bijbel waren niet voor elke Armeen leesbaar en te begrijpen. Hiervoor vond Mesrop Mashtots een oplossing; het Armeense alfabet. Dankzij hem was de Bijbel voor elke Armeniër te begrijpen en kon iedereen eruit lezen. Hij is tevens heilig verklaard omdat hij een monniken leven heeft geleefd. Hij heeft zijn leven gegeven om het pad van God te volgen.

Wat voor boodschap kunnen wij meenemen in ons leven?

Mesrop Mashtots predikte de Evangeliën, hoe lastig dit ook was. In ons leven moeten wij hetzelfde doen. In deze tijd zijn er anderen blokkades in ons leven, waardoor wij het lastig zouden kunnen vinden om het Woord van God te prediken. Niets moet ons tegenhouden om dit te doen. Mesrop Mashtots heeft een groter probleem opgelost om het Woord door te geven. Dan kunnen wij de problemen die op ons pad komen ook oplossen, met de kracht van God aan ons zij.