De Apostolische kerk kent vier soorten diaken. Namelijk: de misdienaar, de subdiaken, de voldiaken en de senior diaken. In deze editie zullen wij de misdienaar bespreken.

Op het altaar (khoran) zie je verschillende misdienaren. Iedereen heeft op het altaar tijdens de kerkdienst (badarak) verschillende taken.

Welke taken heeft een misdienaar?

Een misdienaar heeft een aantal taken die hij moet verrichtten. Hij moet ten eerste de deuren van de kerk open. Vervolgens moet hij, voordat de kerkdienst begint, het altaar klaar maken. Dat wordt onder andere gedaan door de lichten aan te doen en de kaarsen aan te steken. Ook wordt de kan waarmee de priester zijn handen tijdens de dienst wast met water gevuld. Daarnaast zijn er twee misdienaars die met kaarsen naast de priester staan. Dit staat symbool voor twee engelen die de priester bewaken. Ook mag een misdienaar het flabellum (kshots) gebruiken. Deze staan aan beide zijkanten van het altaar wat symbool staat voor het geluid van de vleugels van de engelen. Ten vierde is het de taak van een misdienaar om de klok te ringen. Ten vijfde om de kerk schoon te houden. Ten zesde is de misdienaar verantwoordelijk voor het lezen van het Oude Testament en de brieven van de apostelen. Ten zevende om de kerkliederen (sharaganer) te zingen. Ten slotte dient een misdienaar de priester te helpen met het omdoen van zijn mantel.

Er is nog een taak van een misdienaar die tegenwoordig niet meer wordt uitgevoerd. Dit was het uitdrijven van de slechte geesten uit de zieken en bezetenen. Vroeger legde de misdienaar zijn hand op diegene en beval hij namens de Heer Jezus Christus aan de duivel om uit het lichaam te gaan van de gedoopte. Tegenwoordig wordt dit niet meer gedaan, omdat dit tijdens de doop door de priester wordt gedaan

Hoe wordt je misdienaar?

Om misdienaar te worden dient er een ceremonie plaats te vinden. Een dergelijk ceremonie gebeurt in het bijzijn van de bisschop waarbij hij een aantal handelingen verricht waardoor iemand een misdienaar wordt. Tijdens deze ceremonie wordt duidelijk wat de taken zijn van de misdienaar. Zo is een onderdeel van de ceremonie dat de personen die misdienaar willen worden, de bijbel vasthouden terwijl de Srpazan het bijbehorende gebed voorleest. Ook houden de personen een bezem vast. Dit geeft aan dat zij vanaf dat moment verantwoordelijk zijn voor het schoonmaken en schoonhouden van de kerk. Een ander onderdeel van de ceremonie gaat over de sleutels. Dit geeft aan dat zij vanaf dat moment de deuren van de kerk mogen openen en sluiten.

Apostolische kerk kent vier soorten diaken. Namelijk: de misdienaar, de subdiaken, de voldiaken en de senior diaken. In deze editie zullen wij de misdienaar bespreken.

Op het altaar (khoran) zie je verschillende misdienaren. Iedereen heeft op het altaar tijdens de kerkdienst (badarak) verschillende taken.

Welke taken mag een subdiaken dan verrichten?

De belangrijkste taak van een subdiaken is dat de subdiaken het evangelie voorleest tijdens de Heilige Liturgie op de zondagen. Hij neemt de Bijbel aan van de priester en brengt het van linkerkant van het altaar via de achterkant naar de rechterkant van het altaar. Hierbij laat hij de geestelijke die aanwezig is bij de Liturgie de Bijbel kussen. Wanneer geen geestelijke aanwezig is, dan laat hij het volk de Bijbel kussen. Daarnaast heeft de subdiaken nog steeds de taken die hij als misdienaar had.

Hoe wordt je subdiaken?

Om subdiaken te worden dient er een ceremonie plaats te vinden. De bisschop zorgt er dan voor, door middel van gebeden, dat de misdienaar de hogere rang krijgt. Ook mogen de personen die subdiaken zijn geworden na de ceremonie, de taken verrichten van de subdiaken.

De subdiaken krijgt tijdens de ceremonie een stola (urar, ուրար) op zijn linkerarm. De stola is een smal, lang lint dat over de linkerschouder wordt gedragen.

De Apostolische kerk kent vier soorten diaken. Namelijk: de misdienaar, de subdiaken, de voldiaken en de senior diaken. In deze editie zullen wij de voldiaken bespreken.

Op het altaar (khoran) zie je verschillende diaken. Iedereen heeft op het altaar tijdens de kerkdienst (badarak) verschillende taken.

Welke taken mag een voldiaken dan verrichten?

De Voldiaken heeft een aantal taken die hij moet verrichtten. Zo mag de voldiaken ten eerste het wierookvat gebruiken gedurende de kerkdienst․ Deze wordt bijvoorbeeld gebruikt richting de verschillende schilderijen in de kerk. Alles wat heilig is dient namelijk bewierookt te worden. Ook wordt het wierook gebruikt om de gebeden van de mensen naar boven te brengen. Daarnaast is de voldiaken geduld om de bijbel lezen. De voldiaken leest de bijbel in het Armeens voor. Hij houdt de bijbel tijdens het lezen omhoog voor zijn gezicht. Dit doet hij zodat je niet kijkt maar juist luistert naar de woorden van God. Een andere taak van de voldiaken is het voorlezen van de vergevingsgebeden. Tijdens dit gebed vragen de mensen vergeving om de zonden die zij zijn begaan. Alleen de voldiaken heeft hier dan ook recht op. Tot slot heeft de voldiaken het recht om de sgi (heilige kelk) op te tillen. In de sgi, zit het haghortoetyun (heilige communie) wat wordt uitgedeeld aan de mensen. Voordat dit gebeurt, is de sgi in een nis in de muur gelegd door de voldiaken. Als de sgi in het nis ligt, mogen de misdienaren, diakenen en de voldiakenen er niet voor staan, omdat het iets heiligs is.

Hoe wordt je voldiaken?

Om voldiaken te worden dient er een ceremonie plaats te vinden. Een dergelijk ceremonie gebeurt in het bijzijn van de bisschop waarbij hij een aantal handelingen verricht waardoor iemand een voldiaken wordt. Tijdens deze ceremonie wordt duidelijk wat de taken zijn van de voldiaken. Zo is een onderdeel van de ceremonie dat de personen die voldiaken willen worden, op hun knieën gaan met beide handen omhoog. Dit is het moment dat de voldiaken zich volledig overgeeft aan God. De bijbel vasthouden terwijl de Srpazan het bijbehorende gebed voorleest is ook onderdeel van de ceremonie.